Gunshot, nowy robot liniowy, stworzony po to aby sprostać wysokim wymaganiom szybkiego formowania. Czasy cyklu roboczego 2,5 sekundy.

Siła zwarcia w tonach Model Vertical Oś Z (mm) Oś X (mm) Oś Y (mm) Ładunek (kg) Cykl suszenia
       do 400 GS2     B 2000-2500     600 1000-1200     do 2,5     od 2,3″