Model CL, rekomendowany małej i średniej sile zwarcia. Oś X jest przytwierdzona do ruchomej osi Z w taki sposób, że nie blokuje to pracy zasobnika.

Siła zwarcia w tonach Model Vertical Oś Z (mm) Oś X (mm) Oś Y (mm) Ładunek (kg) Cykl suszenia
         do 600 CL2     H 2000-2500      1000     1600       do 18       od 5″
        do 600 CL2     M 2000-2500      1000     1200       do 25       od 7″
        do 600 CL2     B 2000-2500      1000     1400       do 16       od 5″