Zasada działania manometru:

TST-PM 82 mierzy oraz monitoruje ciśnienie z zakresu od 25 mbar do 250 bar, a następnie wyświetla zmierzoną wartość. Jedna lub dwie wartości progowe mogą być ustawione za pomocą przycisków. Dioda LED pokazuje status wyjść tranzystorowych.

Charakterystyka:

 • wyświetlacz LED 3-cyfrowy
 • 2 adresowalne wyjścia tranzystorowe
 • „suchy” czujnik ceramiczny
 • zakres pomiaru: od 25 mbar do 250 bar
 • wyjście analogowe 4(0)…20mA, 3-żyłowe
 • wyjście analogowe 0…10 V, 3-żyłowe
 • wyjście DC PNP, max. 50 mA
 • zakres temperatury: -25…80°C
 • temperatura procesu: -25…100°C
 • obudowa 80 mm ze stali nierdzewnej
 • dostępny ze wszystkimi standardowymi przyłączami procesowymi
Kategorie:

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej dokumentacji

 

Dokonanie pomiaru ciśnienia cieczy lub gazu wymaga zastosowania odpowiednich przyrządów pomiarowych. Manometry, bo o nich mowa, różnią się między sobą, jednak różnice te związane są wyłącznie z budową przyrządów. Zasada działania manometrów pozostaje taka sama.

Manometr cyfrowy, w odróżnieniu od manometrów analogowych, posiadających tarczę wskazującą wyniki pomiarów, wyposażony jest w czytelny wyświetlacz.

Dzięki temu możliwy jest odczyt wyników pomiarów w różnych jednostkach. Manometry cyfrowe posiadają także dodatkowe możliwości takie jak wyświetlenie wartości progowych oraz obliczanie i wyświetlanie średniej z ostatnich pomiarów. Niezwykle użyteczną funkcją jest również rejestracja zmierzonych wyników w czasie