Model CO, rekomendowany małej i średniej sile zwarcia. Oś X jest przytwierdzona do ruchomej osi Z w taki sposób, że nie blokuje to pracy zasobnika.

Siła zwarcia w tonach Model Vertical Oś Z (mm) Oś X (mm) Oś Y (mm) Ładunek (kg) Cykl suszenia
         do 200 CO1-1 A-L  1600      600     1000      do 9      od 7″
        do 400 CO2 A 2000-2500      700     1200      do 9      od 9″
        do 400 CO2 L 2500-2500      700     1400      do 9      od 9″